REGULAMIN AKCJI: JESIENNE PROMOCJE
I. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji: JESIENNE PROMOCJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
2. Regulamin – niniejszy regulamin akcji JESIENNE PROMOCJE w Klinice Zdrowia i Urody lek. med. Agnieszka Węclewska
1) Organizator – Agnieszka Sawicka-Węclewska Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Jackowskiego 16, 63-000 Środa Wlkp., NIP 786 141 35 81, REGON: 634248960
2) Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zapisu na zabieg w Klinice Zdrowia i Urody
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) Usługi – usługi oferowane w Klinice Zdrowia i Urody

II. Realizacja zabiegu w ramach akcji :
1. W dniach 01.10.2020 – 31.10.2020 Klient może skorzystać ze specjalnego rabatu 10% na zabiegi epilacji laserowej na dowolny obszar twarzy i ciała, zabieg peelingu Black Doll na twarz z rabatem 15 % oraz z manicure+pedicure z rabatem 20% na trzecią wybraną usługę po uprzednim umówieniu wizyty.
2. Możliwość skorzystania z oferty specjalnej w Klinika Zdrowia i Urody posiada osoba, która umówi się oraz wykupi zabieg objęty promocją w ramach akcji: JESIENNE PROMOCJE w dniach 25.09.2020- 31.10.2020. Zabiegi eplilacji laserowej w ramach akcji mogą zostać tylko wykupione w czasie trwania akcji, a zrealizowane w terminie do 31.12.2020.
3. Możliwość skorzystania z oferty w ramach akcji, nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować jej w ramach innych, niewymienionych usług.
4. Z rabatu można skorzystać wielokrotnie w okresie trwania akcji.

III. Czas trwania akcji i okres obowiązywania zniżek
1. Akcja trwa w dniach 25.09.2020 -31.10.2020r.
2. Wykonanie opłaconych zabiegów w ramach akcji:
• Epilacja laserowa – 10% zniżki, epilacja musi odbyć się w terminie do 31.12.2020 w godzinach 9:00-13:00 od poniedziałku do piątku
• Peeling Black Doll – 15% zniżki za zabieg do 31.10.2020 w godzinach 9:00-13:00 od poniedziałku do piątku
• Manicure + pedicure – 20% na trzecią usługę w postaci bonu do wykorzystania do dnia 31.10.2020 w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku

VI. Postanowienia końcowe
1. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji korzysta.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Kliniki Zdrowia i Urody i na stronie
www.klinikazdrowiaiurody.pl